Алкохолна зависимост и лечение

Между 350 000 и 400 000 са хората с алкохолна зависимост у нас, или 10 пъти повече от болните с хероинова зависимост. Приблизително  30% от мъжете и 20% от жените, най-вече в активна трудоспособна възраст имат алкохолна зависимост, а един от парадоксите на здравеопазната ни система днес е заложен във факта, че тези хора са силно ограничени във възможностите да получат навременна консултация, психологична помощ и лечение от специалист (още по-малко от мултидисциплинарен екип специалисти), за тяхното лечение няма и клинична пътека. Проучване от последната година показва, че когато един човек осъзнае своя проблем с алкохолната зависимост, той най-често е склонен да прилага лечение сам като търси помощ от фармацевта в аптеката („Дайте ми някакво хапче против пиене”), отколкото към лекар. Компетентни в областта коментират този факт

като показателен за нивото на стигмата в обществото,

която плаши и „блокира” мисленето на човека с алкохолна зависимост и е сериозна предпоставка за неговото резервирано поведение дори спрямо личния му лекар за започването на лечение. За това алармираха общопрактикуващи лекари, психиатри и експерти по лечение на зависимости на кръгла маса, която се проведе в столицата. Форумът бе организиран по инициатива на неправителствената организация „Лига на умерените” в сътрудничество с Българската психиатрична асоциация.

Що е то алкохолна зависимост?

Експертите по алкохолни зависимости отговарят на този въпрос, като се позовават на критериите, възприети от СЗО. Един човек попада в сивата зона на риска, ако пие повече от 4 дни в седмицата, а количеството изпит алкохол надвишава за мъжете 21 малки питиета концентрат – 25 мл, непълна чаша вино или малка бира, а за жените – 14 малки питиета от същите видове, също за седмица. В представите на повечето хора тази честота и количества не представляват опасност за пристрастяване, дори в анкети нашите общопрактикуващи лекари посочват като безопасни 10 пъти по-големи количества от датските си колеги например.

„У нас има необходимост от промяна на парадигмата по отношение на алкохолната зависимостсега акцентът се поставя върху  лечението на алкохолната зависимост в напреднала или крайна фаза, докато модерният подход се базира на съвсем други цели – рисково пиещите да бъдат изведени в групата на нискорисковите, а високорисковите да бъдат доведени до състояние на умерена консумация. Обществото пропуска да осъзнае и икономическите аспекти на проблема – след 10-15 години рисково пиещите развиват сериозни соматични заболявания – сърдечносъдови болести, рак, цироза, стомашно-чревни усложнения, а тяхната диагностика и лечение струва много по-скъпо и поглъщат значителен публичен финансов ресурс”, посочи в изказването си д-р Александър Канчелов, специалист по лечение на алкохолна зависимост. В допълнение той поясни, че смяната на фокуса от лечение на алкохолната зависимост към лечение на проблемното пиене предполага разширяване на базата и включване на групи пациенти, за които доскоро се е приемало, че не се нуждаят от терапия. Д-р Канчелов изброи важните мерки, които са част от лечението:

  • на първо място – скрининг в първичната извънболнична помощ;
  • веднага след това ранно идентифициране на проблемните пациенти и провеждане на кратки интервюта с тях;
  • ясен и перспективен подход спрямо селектираните и насочването им към компетентен специалист;
  • задължително провеждане на подходящи когнитивно-поведенчески терапии и мотивационни интервюта;
  • прилагане на нови медикаментозни стратегии за лечение, насочени не към пълно въздържание, (което е една нереалистична и непостижима цел), а към редуциране на количествата приеман алкохол.

„Независимо от всичко, напоследък се забелязва  активизиране и известно увеличаване броя на търсещите помощ. Дори при нас

вече имаме листа на чакащите с алкохолна зависимост  за постъпване в клиниката за лечение”,

отбеляза доц. Соня Тотева, директор на Държавната психиатрична болница за лечение на алкохолизъм и наркомании в кв. Суходол. Тя очерта профила на пациента с алкохолизъм, който най-често идва в суходолската болница за лечение – млад мъж, в активна възраст, притиснат от  житейски проблеми и неблагополучия – най-често безработица, изтеглен и необслужван банков кредит, семейни неразбирателства. Това, което прави впечатление според специалистката е увеличаващият се като цяло  брой на пиещите жените с алкохолна зависимост и на част от тях, които се обръщат за лечение към специалистите в болницата. Обяснението доц. Тотева вижда във факта, че хората в трудоспособна възраст се сблъскват с опасността да останат без работа, ако някой разбере за порока им, а повечето работодатели нямат формирано отношение и изградена култура за подкрепящо поведение в такива случаи. Тя припомни, че в много западни страни се разработват насочени програми за обучение на работодатели и стимулиране на подхода „лечение на работното място.”, които имат забележителен социален ефект.

„В практически план сравнително по-рядко се отчита

Факторът „коморбидност”

който е категорично потвърден от научните изследвания. При значителна част хората с алкохолна зависимост (70% – 80% за страните в ЕС), алкохолната зависимост е вторична и се развива върху подлежащ терен от друго психично разстройство – най-често тревожно или депресивно, веднага след тях – биполярно, а и от другите типове”, припомни още доц. Соня Тотева. Тезата бе подкрепена и от психиатрите д-р Захари Зарков и д-р Владимир Наков, които откроиха особената важност на най-често срещаните психични разстройства – тревожността и депресията и тяхното ранно разпознаване от личните лекари и медиците от системата на „Спешна помощ”. Необходимостта от екипно начало влечението бе акцент в изказването на председателя на Българската психиатрична асоциация доц. Христо Кожухаров. Той се спря на абсолютната необходимост от сътрудничество между психиатри, специалисти по зависимости, психолози и социални работници.

Къде сме ние и накъде вървим?

България е на 6-то място в света по консумация на концентрати и на 12-то място в света по обща алкохолна консумация – факт, който по безспорен начин идва да покаже, че са ни нужни мерки за овладяване на ситуацията и негативните последици от нея. Като „опит за решение” нарече представителката на МЗ д-р Нелия Микушинска включването на мерки срещу алкохолната зависимост в Националната здравна стратегия за превенция на незаразните болести 2014-2020 г. Според заложените в проекта цели в края на периода трябва да бъде постигнато намаление на средната консумация на алкохол с 5%, намаляване на относителния дял на злоупотребяващите с алкохол с 30%, на децата до 18 г., употребяващи и злоупотребяващи с алкохол с 50%, ограничаване на високорисковата консумация с 25%. И, което е най-същественото – делът на пациентите, получили компетентна

консултация от личния си лекар по проблемите на злоупотребата с алкохол и алкохолната зависимост да бъде увеличен с 50%.

Можем само да гадаем как ще бъдат постигнати тези цели и дали ще бъдат постигнати изобщо. Съмненията се пораждат от факта, че стратегията е все още без финансиране, мерките предвидени в нея се свеждат главно до информационни и медийни кампании, отпечатване на брошури, здравни беседи, провеждане на конкурси и др. Друг аргумент в полза на подобно опасение е, че добрата европейска практика залага на отделни стратегии с дългосрочен характер, инкорпориращи в добър баланс три основни компонента – информационна, превантивна дейност и лечение. Разработени от експерти в областта си, основани на ясни финансови разчети и конкретни ангажименти на изпълнителите, такива стратегии категорично са доказали ползата си. По време на форума участниците категорично настояха у нас институциите да обърнат внимание и да насочат усилията си именно в тази посока и да създадат Национална стратегия за превенция и проследяване и лечение на хората с алкохолна зависимост , като в нея бъдат заложени и мерки за подобряване на достъпа до лечение с активното ангажиране на личните лекари и адекватна мрежа от структури. Ако обаче това не стане, за пореден път ще бъдем принудени да си признаем, че отново сме впрегнали каруцата преди коня. Независимо от добрите намерения, които ще си бъдат все така добри, но само на хартия.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *